Laboratori

Una tasca important en la gestió de servicis del Cicle Integral de  l'Aigua, és el control de la qualitat de l'aigua i del control dels abocaments. Amb aquest fi EMIVASA disposa de GAMASER com a laboratori de referència, encarregat de la realització de les analítiques ja siga per als municipis gestionats como per a qualsevol client que requerisca aquests servicis. GAMASER complix amb els requisits establits en la Norma ISO 17.025, la ISO 9.001 i la ISO 14.001 i és un laboratori de referència nacional.

A més, EMIVASA disposa dels laboratoris addicionals per a la realització d'aquest tipus de treballs a Manises, Terol, Villena, San Carles de la Ràpita, Gandia i Palafrugell.