Els nostres compromisos amb els clients

En EMIVASA millorem els nostres compromisos de servici amb els nostres clients sent més eficients i exigents.

  1. Instal·lació de nous comptadors: en les 24 hores laborables del dia següent.
  2. Resposta de reclamacions: en un termini màxim de 10 dies naturals.
  3. Comunicació de pressuposts de connexions: en un termini màxim de 15 dies naturals.
  4. Puntualitat en les cites prèvies: acudim en ± 15 minuts al seu domicili.
  5. Avís immediat davant d'excessos de consum: contactem en un màxim de 10 dies laborables.
  6. Execució i instal·lació de les connexions: execució en 10 dies laborables.
  7. Avís d'incidències bancàries: comunicació en 10 dies hàbils.

El nostre compromís.

* Compromisos subjectes a condicions i compensacions.

Descarregar informació de condicions i compensacions.