Notícies de l'abastiment

En esta secció pot consultar informació sobre les activitats de revisió, reparació i manteniment, previstes i en curs, en la xarxa d'abastiment de València.