Política d'Igualtat

EMIVASA declara públicament el seu compromís en l'establiment i desenvolupament de polítiques d'igualtat de tractes d'oportunitats entre dones i homes, així com en el foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en el si de l'empresa, i establix la igualtat com principi bàsic i estratègic de la nostra política empresarial.

En tots els àmbits de la nostra activitat, des de la selecció fins a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral, la conciliació, i en el nostre llenguatge i imatge corporativa, assumim el principi d'igualtat entre dones i homes.