Distribució

Quan l'aigua ix de la planta potabilitzadora comença un nou procés en el Cicle anomenat Distribució que consistix a fer arribar l'aigua a les llars sempre en les millors condicions. Aquest procés està compost de dos fases: Distribució en Alta i Distribució en Baixa, i en ambdues entra en joc una important xarxa de distribució emparada per una tecnologia d'última generació que assegura un servici de màxima qualitat.

Distribució en Alta

Quan l'aigua ha estat tractada en la planta potabilitzadora per tal de fer-la apta per al consum humà, sols queda portar-la fins a la població, una tasca que es realitza en tres fases:

Adducció

Aquesta activitat consisteix en el transport de l'aigua des de la planta  potabilitzadora fins a  l'entrada de les poblacions mitjançant una xarxa arterial de canonades de gran diàmetre i complexos sistemes de bombeig. El procés de potabilització no té lloc  necessàriament vora la ciutat o població proveïda, cosa que fa que haja de ser bombejada a través de grans canonades (de 800-1.600 mm) fins a arribar a la seua destinació.

Xarxa de Distribució

Ja a la població, l'aigua es distribuïx a través d'un entramat de canonades de distinta mida o diàmetre (450-800 mm diàmetre), de manera que a cada punt de subministrament arribe la pressió acordada i en la quantitat necessària.

Gestió Integral mitjançant telecomandament integrat

En aquesta fase, es controla que tant el posicionament de les vàlvules com  el cabal d'aigua i la pressió que arriben al municipi siguen els correctes alhora que s'assegura el bon funcionament de pous i rebombaments.

Al llarg de la xarxa hi ha elements de control, de seguretat, de desinfecció i d'impulsió que garantixen de forma activa la millor distribució de l'aigua.

Distribució de l'Aigua en Baixa

Aquesta fase és una de les més importants del Cicle Integral de l'Aigua. Una vegada que l'aigua ha arribat a les diferents poblacions, és necessari portar-la des dels pous o les grans canonades fins a les entrades de les cases i les indústries de les ciutats i municipis. A aquestes canonades que permeten que l'aigua potable arribe a cada domicili se les anomena  connexions de servici.

Per què és tan important aquesta fase?

Perquè en aquesta etapa tractem directament amb els usuaris. Per això, el manteniment de la xarxa de distribució en òptimes condicions d'operació és el repte diari d'EMIVASA.