Laboratori

Una tasca important en la gestió de serveis del cicle integral de l'aigua, és el control de qualitat de l'aigua. Per a això, EMIVASA compta amb un laboratori propi situat en l'ETAP de la Presa (Manises), encarregat de realitzar el control analític exigit per la legislació vigent per a l'aigua de consum humà, i de la realització d'analítiques específiques per al control de procés a les plantes potabilitzadores, i sent tambié peça clau per EMIVASA en la realització d'estudis per a la millora de la qualitat de l'aigua i dels processos de producció d'aquesta.

El Laboratori de la Presa està acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació amb el número d'expedient LI / 2088, segons els requisits establerts en la norma ISO 17025, així com certificat per AENOR en les normes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001.

A més, EMIVASA compta amb el suport de GAMASER, laboratori de referència nacional, com a suport al control analític integral.

En este enllaç es pot consultar l'abast d'acreditació del Laboratori ETAP La Presa.