Millora del rendiment

Per a millorar l'eficiència en la detecció d'avaries, EMIVASA utilitza la tecnologia més avançada, especialment prelocalitzadors de fuites i correladors acústics i d'ultrasons.  

 La major productivitat s'obté a través de la seua utilització integrada i amb protocols de treball clars i precisos, sempre amb l'objectiu d'optimitzar els recursos, partint d'una adequada sectorització de la xarxa de distribució.

EMIVASA treballa diàriament en el desenvolupament d'eines que milloren el rendiment hidràulic en les zones de proveïments en les quals treballa, i és aquest un dels desafiaments més importants que enfronta l'empresa. Perquè l'aigua és un bé escàs i  estalviar-la evitant la seua pèrdua és el nostre compromís amb la societat i la manera de contribuir al sosteniment del medi.

Aquesta tecnologia d'última generació, pionera a Espanya, permet disposar d'indicadors que faciliten la presa de decisions amb l'objectiu d'optimitzar el treball dels nostres equips de detecció de fuites.

Cerca de fuites

Correlació

EMIVASA desenvolupa un innovador sistema de correlació de tota la xarxa per tal d'evitar la pèrdua innecessària d'aigua en qualsevol fase del procés.

La correlació consistix en la cerca, localització i control per tal d'aconseguir, en el menor temps possible, la gestió de las pèrdues d'aigua potable en qualsevol punt de la xarxa. Per tal d'aconseguir-ho, EMIVASA disposa dels recursos més moderns del mercat tant en correlació acústica com en unes altres tecnologies com la sensorització de la xarxa (instal·lació de prelocalitzadors) i l'estudi de tècniques basades en la imatge.

La utilització de la correlació multipunt es realitza tant a partir d'indicacions d'un consum elevat en algun sector i/o després de la realització de treballs de prelocalització que indiquen la zona en la qual hi ha una alta probabilitat d'avaria.

La informació es transferix a un sistema informàtic que conté informació bàsica de la xarxa de distribució (distàncies entre sensors, material constructiu de la conducció i el seu diàmetre). El programari realitza totes les possibles correlacions entre sensors i automàticament acompara  classifica els resultats i mostra les àrees d'interés sobre el diagrama esquemàtic prèviament realitzat.

La correlació acústica determina la posició d'una fuita acomparant-ne el soroll que arriba a dos sensors situats a ambdós costats de la fuita. Analitzant el so captat per cada sensor, la unitat central calcula la posició de la fuita.

A diferència dels equips de prelocalització, en els quals el resultat obtingut és l'existència o no de fuita en una zona determinada, mitjançant aquesta tecnologia es precisa el punt exacte en el qual es troba l'avaria, i ens indica la distància a la qual es troba de cada un dels sensors.

Prelocalització

Els prelocalitzadors de fuites són equips capaços d'indicar l'existència o no de fuita en zones de la xarxa que hi són properes. Es tracta d'un sistema no invasiu, ja que no requerix actuacions sobre la xarxa de distribució.

Els equips de prelocalització estan compostos per dos elements, el sensor mesurador de dades que incorpora un mòdul transmissor de ràdio, i una unitat receptora de ràdio que rep i emmagatzema la informació transmesa pels sensors instal·lats.

És una eina basada en la gestió de la demanda, la funció de la qual és la detecció en temps real de la incidència per a disposar de la informació i procedir a la seua determinació exacta i la seua reparació, amb la qual cosa la vida útil de les avaries es reduïx dràsticament. 

  • Permet, en proveïments no optimitzats, una reducció molt important en la necessitat d'oferta d'aigua.
  • Permet la revisió de grans trams de xarxa de distribució amb una alta freqüència, i poden  arribar a realitzar-se prelocalitzacions d'avaries de forma diària.