Tractament

No tota l'aigua disponible en la Natura està preparada per  al consum humà, de fet, tant l'aigua captada en el subsòl com la que està en la superfície ha de sotmetre's a un procés de tractament per a garantir la seua salubritat. En l'aigua hi ha matèries en suspensió, microorganismes i elements que fan que no puga ser consumida directament sense risc per a la salut. És a dir, per a garantir el seu consum cal sotmetre-la a una sèrie de processos que la convertisquen en potable.

Fases

L'aigua pot tindre un origen superficial (rius, llacs) o subterrani (extracció mitjançant pous) i segons la seua qualitat pot necessitar un tractament de potabilització, o simplement una desinfecció. El procés de potabilització de l'aigua consta dels següents passos:

Pretractament

En aquesta fase té lloc un primer garbellament de l'aigua amb l'objectiu d'eliminar cossos estranys que poguera transportar. A més, en aquesta fase també té lloc un primer dosatge de clor o permanganat potàssic.

Coagulació-floculació-decantació

Es tracta de separar i extraure les partícules que es troben surant en l'aigua.

Filtració sobre llit d'arena

En aquesta etapa l'aigua encara conté microflòculs, que són retinguts en un fons d'arena.

Dosificació de clor final

En una última fase, l'aigua passa a un dipòsit des de d'on es llança a la xarxa.