D'on ve l'aigua que consumim

Coneix tot el procés, des del pretractament fins a la desinfecció i bombament final.