El Cicle Integral de l'Aigua

La superfície del planeta en el qual vivim està format en els seus 3/4 parts d'aigua.

Aquesta aigua és imprescindible per a la vida, però l'aigua no està queta al seu lloc, sinó que contínuament va canviant de lloc. Aquests canvis formen aquest cicle de l'aigua.

L'aigua és un dels elements més importants de la terra i és el que permet que existisca la vida. Procurem no malbaratar-la.