Cicle Integral de l'Aigua

EMIVASA garanteix la captació, el tractament, la distribució i el proveïment d'aigua potable de la ciutat de València mitjançant la gestió de totes les fases del Cicle Integral de l'Aigua.

El Cicle integral de l'Aigua és el recorregut realitzat per l'aigua des que es capta en estat brut en la naturalesa, fins a la seua disponibilitat potabilitzada en les nostres llars i, tancant-lo en sentit invers, el que realitza l'aigua per a reintegrar-se convenientment depurada a la naturalesa.

El compromís i la responsabilitat de EMIVASA radiquen en el seu màxim rigor per a preservar, administrar i acréixer uns recursos en aigua dolça que no són inesgotables. D'esta manera, ofereix els seus servicis en totes les fases del cicle de l'aigua i assumeix la captació, el transport, la potabilització i la distribució de l'aigua potable, així com la recollida, depuració de l'aigua residual i devolució al seu mitjà natural tenint en compte el menor impacte possible en l'entorn.

Per a EMIVASA, cada client és únic, de manera que aporta en cada servici el seu coneixement i capacitat tecnològica per a poder donar les solucions més adequades a cada situació.

Com es realitza el Cicle Integral de l'Aigua?

El procés de potabilització no té lloc necessàriament prop de la ciutat o població proveïda, de manera que l'aigua potable ha de ser bombada a través de grans canonades fins a arribar a la seua destinació. A esta fase se l'anomena adducció.

Ja en la població, l'aigua es distribueix a través d'una sèrie de canonades de diferent grandària o diàmetre, de manera que arribe a cada punt de subministrament la pressió i la quantitat necessàries. Al llarg de la xarxa hi ha elements de control, de seguretat, de desinfecció i d'impulsió que garanteixen de forma activa la millor distribució de l'aigua.

La xarxa de distribució acaba en cadascuna de les entrades als edificis proveïts. A estos tubs d'entrada se'ls anomena escomeses. El manteniment de la xarxa de distribució en òptimes condicions d'operació és el repte diari de les empreses de proveïment d'aigua.

Una vegada ja consumida, l'aigua residual es canalitza a través de xarxes de clavegueram i col·lectors de sanejament fins a les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals, que les reintegren novament a rierols, rius, al mar i a medis receptors en general, fins a completar el cicle amb garanties.

Les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals realitzen en un espai reduït la labor de depuració que la naturalesa duu a terme normalment en els rius i mars. Esta funció la realitzen a més tractant cabals molt més grans dels que la capacitat de depuració de la naturalesa podria tractar. Processos físics, químics i biològics es combinen per a deixar l'aigua tractada en condicions tals que no resulte perillós per a l'home ni nociu per a la naturalesa el seu abocament als llits dels rius o al mar.

La incorporació de noves tecnologies i la recuperació dels residus produïts, anomenats fangs són objectius mediambientals per als operadors de les Estaciones Depuradores d'Aigües Residuals. Tant és així, que EMIVASA genera energia neta –biogàs–, a partir de la cogeneració dels fangs extrets en les plantes depuradores, després del tractament de les aigües residuals.