Certificats de Qualitat i Medioambient

Certificat de Qualitat ISO 9001:2008

Des de l'any 1997 la Qualitat en la prestació del servici es troba certificada seguint les directrius ISO 9000, dins d'un Sistema de gestió de la Qualitat d'acord amb la norma UNE-EN ISO 9001.

Certificat de Medi Ambient ISO 14001:2004

El sistema de gestió ambiental es troba certificat d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14001.