Política de Gestió Integrada

La qualitat i el respecte al Medi Ambient formen part dels processos productius d'EMIVASA per la qual cosa la política de Qualitat i Medi Ambient s'integra en l'activitat diària utilitzant criteris de gestió (qualitat i ambientals).

EMIVASA es compromet a adequar els seus processos de producció a la normativa mediambiental que hi siga aplicable o qualsevol altre requisit que es considere necessari, per entendre que ha d'estar compromés amb les actuals i futures generacions i demostrar que és possible combinar el progrés tecnològic amb el respecte al Medi Ambiente (Desenvolupament Sostenible).

EMIVASA presta un servici continu de primera necessitat. Amb aquest fi es garantix que l'activitat quotidiana complisca la legislació vigent, i va més enllà dels requisits legals en les activitats en les quals siga econòmica i tecnològicament possible.

Les persones al servici d'EMIVASA disposen de la formació adequada a les funcions que realitzen. Anualment en el pla de formació, es recullen les necessitats que expressen els responsables de cada unitat per a poder complir amb aquests requisits, i  es preparen cursos específics amb aquesta finalitat. Es promouen actuacions de formació i conscienciació sobre la necessitat de protegir i preservar el Medi ambient.

A més, s'esforça constantment, per a millorar l'eficàcia i eficiència dels seus processos productius amb la finalitat d'aconseguir la fidelització dels seus clients, la prevenció de la contaminació, minimitzant l'ús de materials i la generació d'aspectes mediambientals negatius.