Qualitat de l'aigua

Els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà a Espanya estan legislats a través del Rei Decret 140/2003. Existix legislació de caràcter autonòmic complementària, com el Decret 58/2006 de la Comunitat Valenciana.

Si vosté és proveït per la nostra empresa, pot estar tranquil, ja que no sols s'acomplix la legislació pertinent, sinó que es va més enllà i s'aposta per una major seguretat de l'aigua a través de la realització de nombrosos controls addicionals als exigits per la legislació, i dels processos de certificació dels sistemes de gestió de la qualitat als quals se sotmet.

Així mateix, a través d'aquesta pàgina pot enllaçar amb el Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum (SINAC), que és un sistema d'informació sanitari que recull dades sobre les característiques dels proveïments i la qualitat de l'aigua de consum humà que es subministra a la població espanyola. El SINAC actualment està sustentat per una aplicació informàtica a través d'Internet. Si selecciona el municipi i la zona de proveïment podrà vore de quin tipus de captacions disposa, així com el resultat de les analítiques realitzades en la xarxa de distribució.

 

Característiques estàndard de l'aigua de la xarxa de València

Caràcteres físic-químics
Rang de valors
Unitats

Temperatura

8 - 25 ºC

Ió hidrogen

7,4 - 7,8 unitats pH

Conductivitat elèctrica a 20ºC

820 - 1000 μS/cm

Clorurs

70 - 115 mg Cl/l

Sulfats

245 - 300 mg SO4/l

Calci

110 - 137 mg/Ca/l

Magnesi

35 - 53 mg Mg/l

Sodi

30 - 80 mg Na/l

Duresa total

44 - 55 ºF

Títol Alcalimètric complet

160 - 230 mg CaCO3/l

Nitrats

4 - 18 mg NO3/l

Residu sec

600 - 800 mg/l