Accionariat

EMIVASA és una empresa mixta que pertany en un 80% a Aigües de València i en un 20% a l'Ajuntament de València.

Accionariat d'Emivasa