Jubilats

L'Associació de Jubilats del Global Omnium/Aigües de València és una organització formada per aquells més veterans de l'empresa, una entitat que nasqué amb la vocació de servir de punt de trobada i alhora mantindre un contacte actiu entre tots els seus membres, sempre sobre la base d'una història comuna.

El nostre objectiu és mantindre un contacte constant entre tots els membres, interessar-nos per totes aquelles qüestions que puguen ser d'interés per als nostres companys i mantindre una bona relació amb altres associacions. Tant és així que l'Associació de Jubilats del Global Omnium/Aigües de València pertany a la Federació d'Associacions de Majors FOMCOVA, una entitat l'activitat de la qual inclou nombrosos actes com viatges i tallers, en els quals els nostres socis participen activament.