La nostra Organització

EMIVASA va nàixer amb la vocació de proveir la ciutat de València, i amb aquesta finalitat desenvolupa els seus servicis en totes les fases del cicle de l'aigua assumint la captació, el transport, la potabilització i la distribució de l'aigua potable.

Dins dels sistemes d'aigua potable, EMIVASA ofereix  les següents funcions principals: 

  • Captació i tractament.
  • Transport i subministrament en alta.
  • Distribució al client.
  • Servicis de facturació i cobrament.
  • Anàlisis de laboratori.