Regeneració CAG - ETAP de La Presa


  • Duración: Febrero - Marzo 2017

Regeneració del Carbó Actiu Granular (CAG) als filtres ràpids de la línia ALTA II a l'estació potabilitzadora de La Presa (Manises)

L'any 2007 es va procedir a substituir l'arena sílicia dels filtres ràpids de l'estació potabilitzadora de La Presa per Carbó Actiu Granular (CAG), material filtrant capaç de retenir també que transmeten sabor i olor l'aigua, millorant així la seua percepció organolèptica.

Quan el carbó actiu (o activat) perd un percentatge important de la seua capacitat d'adsorció, és necessària la seua regeneració i/o substitució. Una vegada estudiades les característiques i condicions del carbó granular contingut als filtres de la línia ALTA II, es va triar la regeneració tèrmica com a procés de reactivació. Mitjançant aquest procés, el carbó s'escalfa a una temperatura aproximada de 700ºC en atmòsfera controlada, per a poder arribar a calcinar la matèria orgànica adsorbida, sense arribar a cremar el carbó.

Durant els mesos de febrer i març de 2017 es va procedir a la segona regeneració d'aquest tipus de carbons aglomerats a l'ETAP de La Presa. Per aquest motiu, es va realitzar l'extracció del carbó dels filtres on estava ubicat, es va transpotar a una planta de regeneració per a la seua reactivació i, una vegada finalitzat el procés, es reubicà novament a la potabilitzadora per a la seua col·locació al filtre corresponent.

Cal destacar en aquest procés, la importància d'accondicionar el filtre abans de la seua posada en funcionament. El carbó ha de deixar-se negat durant 48 hores per tal d'eliminar al màxim l'aire contingut als porus. S'han de dur a terme llavats continus a contracorrent per a eliminar cendres i fins, i poder segregar el llit per a la seua correcta operació. Per últim, es fan proves de columna pilot i es determinen una sèrie d'indicadors representatius, tals com l'índex de iode, densitat, granulometria i percentatge de cendres, completant així el procés d'avaluació del carbó reactivat.