Posada en funcionament del sector "Ciutat Fallera"


  • Duración: Febrero 2017

Nou avanç al projecte de millora "Sectorització de la xarxa de distribució d'aigua potable de la ciutat de València. Exercicis 2016-2017."

En el marc de l'execució del projecte de millora, s'ha posat en funcionament el sector "Ciutat Fallera".

Aquest projecte sorgeix de la necessitat de controlar els cabals subministrats, demandats i de fuga, amb l'objectiu de millorar el rendiment hidràulic de la xarxa.

La sectorització de la xarxa representa una sèria d'avantatges, entre les que cap destacar la reducció de les àrees d'estudi a l'hora de detectar anomalies que pogueren presentar-se, i la millora de la gestió de l'abastiment mitjançant la implantació del sistema de control més adequat.

En concre, el sector "Sant Isidre" inclou el barri de Ciutat Fallera, al districte de Benicalap.

L'estació de sectorització s'ha equipat amb comptador i una presa de pressió, amb la més moderna tecnologia de transmissió de dades a oficines.

La monitorització diària d'aquestes dades, està permetent una ràpida detecció d'anomalies a la xarxa, i l'actuació per part del personal de l'empresa per a la seua prompta resolució.