Nova estació de bombeig d'aigua filtrada a l'ETAP de La Presa (Manises)


  • Duración: En construcción

Actuació necessària per a la construcció d'una estació de bombeig des de la qual s'elevarà, fins als dipòsits de Montemayor, Collado i Parc Tecnològic

S'està construint una nova estació de bombeig d'aigua tractada a la Planta Potabilitzadora de La Presa (Manises), i que substituirà l'actual que data de mitjans del segle XX. Amb aquesta nova estació de bombeig s'aconseguirà un important estalvi energètic, a l'instal·lar grups de bombeig altament eficients, al mateix temps que s'augmentarà la capacitat de bombeig de la instal·lació i la versatilitat d'aquesta.

En aquesta fase està prevista la instal·lació de dos grups de bombeig de cambra partida amb una capacitat unitària de 650 l/s destinats a l'abastiment de l'Horta Nord, i tres més de 700 l/s destinats a l'abastiment de València i la resta de l'àrea metropolitana, accionats tots ells per motors de 500 kW i arrancada directa. Amb això, la capacitat de bombeig instal·lada serà de 3.400 l/s. En un futur pròxim, es preveu la instal·lació d'altres tres grups de 700 l/s i 250 kW de potència, destinats a subministrar només a València. Amb tot això, la capacitat de bombeig instal·lada serà de 5.500 l/s.

La totalitat de les instal·lacions projectades s'ubicaran en un edifici semisoterrat de 60x21 m2.