Renovació de la canonada arterial DN800/600 pel Passeig de la Petxina


  • Duración: En ejecución

Obres per a la renovació de conduccions en els Carrers Racó d'Ademús i Passeig de la Petxina

La canonada a renovar comprén el tram que discorre actualment pel Carrer Racó d'Ademús (entre el Carrer Pintor Stolz i Passeig de la Petxina) i pel Passeig de la Petxina (fins al Carrer Torres), ja que la data de construcció d'aquesta canonada data de 1961 i 1905 respectivament, considerant-se que el seu període de vida útil està esgotat i hi ha un alt risc de trencament.

Les obres consisteixen en l'execució d'una conducció d'abastiment en fundició dúctil que substitueixi les actuals, millorant en gran mesura les seues prestacions i garantint l'augment de la seua vida útil.

Longitud canonada a instal·lar Ø600 mm: 400 metres.

Longitud canonada a instal·lar Ø800 mm: 600 metres