Tercer mòdul de 50.000 m3 en la planta potabilitzadora de "El Realó" (Picassent)


  • Duración: En ejecución

Obres de construcció del tercer mòdul de formigó armat i 50.000 m3 de capacitat a la Planta Potabilitzadora "El Realó" de Picassent per a regulació i emmagatzematge d'aigua potable

L'objecte d'aquest projecte és incrementar la capacitat d'emmagatzematge d'aigua potable associada a la Planta Potabilitzadora del Realó. Les obres suposen l'ampliació de l'actual dipòsit de Canyada Gran amb un nou mòdul de 50.000 m3, de manera que la capacitat final del mateix serà de 150.000 m3. Amb aquesta capacitat, es passarà d'una reserva a l'ETAP del Realó de 13 h fins a 22,5 h, per fer front a possibles avaries a la planta que afecten el seu total funcionament.

Les obres que s'estan duent a terme consisteixen en la construcció d'un dipòsit de formigó armat, de 50.000 m3 de capacitat. El dipòsit és de planta rectangular i semisoterrat, ocupant una superfície útil de 10.000 m2 i unes dimensions interiors de 100 x 100 m, per a una làmina d'aigua de 5 m d'alçada.

Les obres han suposat un volum d'excavació de 110.000 m3, el que ha representat unes 10.000 operacions de transport amb camions tipus banyera.