Millora de l'accés a l'ETAP del Realó (Picassent)


  • Duración: Septiembre 2017

S'estan millorant les instal·lacions de control d'accés a la planta potabilitzadora del Realó.