Ampliació i Millora del Sistema Contraincendis del Parc de la Devesa


  • Duración: Octubre-Desembre 2017

Comencen els treballs de desdoblament de la conducció DN400 a la Devesa del Saler

Després de l'aprovació municipal, Emivasa dóna inici a les obres enmarcades en el projecte d'"Ampliació i Millora del Sistema Contraincendis del Parc de la Devesa". L'objectiu de l'actuació és solucionar els problemes derivats del mal estat de la conducció actual, que transcorre just per davall d'una zona de bosc jove que ha crescut sobre l'antiga plataforma de vials de la inacabada urbanització de la Devesa. Aquesta conducció, de formigó armat amb camisa de xapa, ha patit, amb el pas del temps, un deteriorament important a causa de la corrosió causada per l'exposició de la tuberia a l'ambient salí, i que ha provocat un notable augment en l'aparició de fugues. Dites fugues, la reparació de les quals va resultar molt difícil degut a la gran densitat del bosc existent sobre el trajecte de la conducció, van provocar, a més, interrupcions en el subministrament d'aigua al sistema contraincendis del parc.

En resposta, el nou projecte preveu la instal·lació de 4.100 metres de conducció de fundició dúctil amb un tractament especial que limita l'impacte de l'entorn salí, i que inclourà, a més, la instal·lació de 12 nous hidrants per al sistema contraincendis del parc natural, el funcionament del qual no es veurà afectat a l'estar previst mantindre en servei la conducció actual fins a la final de les obres.

Per minimitzar l'impacte ambiental de l'actuació, el projecte s'ha realitzat en coordinació amb el Servei Devesa-Albufera, i compta amb tots els permisos pertinents, tenint previstes a més diferents mesures per a reduir l'afecció visual.

Entre els mesos d'octubre i desembre es duran a terme els treballs corresponents a les dues primeres fases del projecte, d'un total de cinc. Està previst també que, durant els caps de setmana, hi haja un equip d'informadors que expliquen l'objecte i abast dels treballs als visitants del parc.