EMIVASA participa al projecte Europa-Xina Eco-Cities Link


EMIVASA, en representació de l'Ajuntament de València, acosta vincles de cooperació amb ciutats xineses, a través del projecte Europa-Xina Eco-Cities Link de Ciutats Sostenibles.

Durant els dies 19-20-21 de Setembre, Luisa Martí (EMIVASA), Roberto Algarra (IVACE), Mahesh Samtani (Energy Solutions) i Joaquín Andreu (UPV), en representació de l'Ajuntament de València, han participat en un Congrés  He Fei (Xina) dins el marc del projecte de col·laboració, cooperació i intercanvi de coneixements entre diferents ciutats europees i xineses, EC-Link.

Es tracta d'un projecte de cooperació entre ciutats xineses i europees per desenvolupar projectes pilot vinculats amb la sostenibilitat de les ciutats.

Les ciutats xineses estan desenvolupant ciutats o barris pilot, i estan interessats en projectes europeus sostenibles amb el medi ambient. Els temes tractats en aquest congrés han estat:

  • Gestió d'Aigua: depuració / potabilització / reutilització de l'aigua i gestió de conques per evitar inundacions (drenatge i gestió d'aigües pluvials).
  • Gestió de Residus Sòlids: recollida, transferència i utilització dels residus sòlids urbans des del punt de vista de la reducció, reciclatge, reutilització i obtenció d'energia.
  • Energies netes: planificació urbana de les ciutats i rendiment dels edificis (calefacció, refrigeració, ventilació, aigua calenta) per reduir la contaminació atmosfèrica i que siguen energèticament autònomes.

El primer dia de congrés les diferents ciutats europees van anar presentant les seues propostes (València, Liverpool, Manheim, Berlin, Växjö, Barcelona, ​​Bordeaux, Hamburg); els comissaris europeus experts del projecte van establir les qüestions a tenir en compte en el desenvolupament de cada un dels temes generals; i els representants locals van presentar la ciutat d'He Fei i el seu interès a desenvolupar ciutats autònomes energèticament.

Al segon dia de congrés, es va treballar en grups de treball específics de cada tema general, d'acord amb l'interès de les diferents ciutats xineses convocades a les propostes presentades per les ciutats europees.

El tercer dia es van presentar, per part dels comissaris experts europeus, aplicacions pràctiques en ús en diferents ciutats europees, i metodologies per a la planificació de ciutats sostenibles en energia i clima. A la vesprada es va realitzar una visita tècnica de la ciutat a una planta geotèrmica que estan construint, i a una depuradora.

Més informació ací.