Nova Vàlvula de Regulació


Instal·lació d'una nova vàlvula de regulació al Passeig de la Petxina de València

La força de la gravetat és la principal encarregada de que l'aigua vaja des dels dipòsits fins als consumidors. Un conjunt de vàlvules situades a diferents nivells de cota, complementen l'acció natural, mantenint el cabal i la pressió adequats en tota la xarxa. Al voltant de 75 cabalímetres i 200 punts de control de pressió s'encarreguen de remetre dades de la situació a un centre de control, des del qual es regula tot el sistema en temps real.

Una de les últimes vàlvules de control instal·lades, després d'un estudi de l'equip de Belgicast i EMIVASA, ha estat una vàlvula de pas anul·lar Erhard RKS DN400, amb cilindre ranurat, com a part de la xarxa arterial de la ciutat de València i que es va instal·lar a el Passeig de la Petxina.

La vàlvula s'ha instal·lat en bypass amb la canonada principal. En condicions normals la circulació de l'aigua es realitza pel by-pass podent així realitzar la regulació hidràulica amb la vàlvula de pas anul·lar.

La xarxa d'abastiment a València, té la peculiaritat de treballar contra demanda com una xarxa mallada, i per tant la regulació és clau. Des d'un centre de control que treballa les 24 h es supervisa o operen les diferents vàlvules i altres elements de regulació.