Regeneració de filtres a l'ETAP del Realó (Picassent)


  • Duración: Febrero 2018

Continuen a l'ETAP del Realó (Picassent) els treballs de rehabilitació de filtres i instal·lació de carbó actiu granular per a la millora de la qualitat organolèptica de l'aigua tractada. Actualment un 65% del cabal tractat a l'ETAP és filtrat per carbó actiu granular. (+info sobre carbó actiu).