Visita del Regiment NBQ


Visita a la planta de Picassent per part del Regiment de Defensa NBQ València núm. 1

El divendres 11 de gener vam rebre la visita del Regiment de Defensa NBQ València nº1, en el seu procés de formació contínua en identificació d'instal·lacions industrials i emmagatzematges de productes químics per a aplicar-los en les missions de camp que hagen de realitzar en l'exercici de la seua professió.

La visita ha consistit en una explicació tècnica d'una línia de tractament fisicoquímic convencional a la potabilització d'aigua per a abastiment urbà, posant l'accent en els productes químics utilitzats i la perillositat intrínseca dels mateixos. Posteriorment, s'ha realitzat la visita a les instal·lacions per al seu reconeixement.