Posada en funcionament del sector Benimaclet


  • Duración: 2019

Avanç al projecte de millora "Sectorització de la xarxa de distribució d'aigua potable de la ciutat de València"

En el marc de l'execució del citat projecte de millora, s'ha posat en funcionament el Sector Benimaclet.

Amb l'objectiu de millorar el rendiment de la xarxa, s'ha delimitat una àrea d'aquesta, de manera que es poden controlar exhaustivament els cabals circulants, permetent fer balanç dels volums d'aigua subministrats enfront dels distribuïts, i millorar, així, els temps de detecció de fugues o incidències a la xarxa.

En concret, el sector Benimaclet comprén la major part dels barris de Benimaclet i Camí de Vera. El sector està delimitat pel Carrer Emilio Baró, Avinguda Germans Machado i Avinguda del Primat Reig.

Disposa de dues entrades per a garantir el subministrament, una situada al carrer Vicente Zaragozá i l'altra situada a l'Avinguda Primat Reig, cantonada Avinguda Catalunya.

Cada estació s'ha equipat amb un filtre, comptador, vàlvula hidràulica i dos equips de mesurament de pressió, així com l'última tecnologia de transmissió de dades.

Cal destacar que aquesta sectorització no produeix cap minva en les pressions dels abonats, ni cap disminució en el cabal demandat pels mateixos. Només millora les pressions a la xarxa, i millora els temps de resposta en la detecció i reparació de les fuites.