Substitució de poliacrilamides


  • Duración: 2010
  • Organismo: IMPIVA
  • Programa: IMPIVA I+D Grandes Empresas

Investigació de substàncies naturals per a la substitució de poliacrilamides

L'objectiu del present projecte és trobar una alternativa per substituir la Poliacrilamida en el tractament de coagulació-floculació de l'aigua de les estacions de tractament d'aigua potable i estacions depuradores d'aigües residuals.


L'objectiu és investigar i trobar una substància alternativa com a coadjuvant de floculació, una substància d'origen natural com la Moringa Oleifera, capaç d'obtenir els mateixos resultats que s'han obtingut amb la Poliacrilamida.


Projecte cofinançat pels Fons FEDER, en el marc del Progrma IMPIVA I+D Gran Empreses de la Comunitat Valenciana.