ELIMINACIÓ DE COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS


  • Duración: 2011

Eliminació de compostos orgànics volàtils per aireació a contracorrent.

 Amb freqüència les aigües subterrànieses troben contaminades per substàncies com el dicloroeté, tetracloroeté, etc. Es tracta de substàncies organohalogenades volàtils denominades genèricament com a VOCs A causa de la contaminació que generen, converteixen aquestes fonts d'abastiment d'aigua potable en fonts d'aigua no apte per al consum humà.


L'objectiu del projecte és el desenvolupament d'un tractament que permeti l'eliminació de les substancies abans mencionades. Inclús es podria conseguir eliminar els Trihalometans, substàncies generades en clorar l'aigua.