ENHANCE


  • Duración: 2012 - 2016
  • Organismo: Comisión Europea
  • Programa: FP7
  • Líder: VU UniversityAmsterdam (NL)
  • Socios: Institute for Environmental Studies, VU University Amsterdam, Fondazione Eni Enrico Mattei, Helmholtz- Zentrum Geesthacht, Zentrum für Material-und Küstenforschung, International Institute for Applied Systems Analysis, London School of Economics and Political Science, The United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Université catholique de Louvain, European Business and Innovation Centre Network / ARCTIK, Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, Universitat Politècnica de València, Environmental Change Institute, University of Oxford, HKV Consultants (NL), Joint Research Centre, European Commission, Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa, Academia de Studii Economice din Bucaresti, University of Iceland, Institute for Earth and Environmental Science, Universitaet Potsdam, ClimateWise, Willis Research Network, Empresa Mixta Valenciana de Aguas S.A., OpenTrack Railway Technology Gmbh, Perspectives GmbH, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’ Emilia-Romagna, Wadden Sea Forum e.V., Metacortex S.A.

enhanceproject.eu

Millora de la gestió del risc davant de catàstrofes naturals a Europa

El projecte té com a objectiu desenrotllar i analitzar noves formes de millorar la capacitat de la societat de reposar-se dels efectes generats pels desastres naturals. Per a això, es desevoluparan noves aliances multisectorials entre el sector públic i el privat, amb un important rol del sector financer.

El grup participa en el cas d'estudi «Gestió de la sequera en la conca del riu Xúquer». Les activitats principals desenrotllades són:

1) Recopilació de paquets d'informació a requeriment del cas d'estudi.
2) Analitzar amenaces derivades de catàstrofes naturals sobre infraestructures de producció d'aigua potable.
3) Establir metodologies de quantificació del risc i d'utilització de mesures de protecció.
4) Establir estàndards extrapolables a altres sectors i regions europees.