Navegadors compatibles

Utilitzar un navegador actualitzat t'assegura una millor experiència d'usuari i més seguretat davant d'atacs maliciosos.

Recomanem utilitzar un dels següents navegadors:

  • Google Chrome

  • Firefox

  • Safari

  • Opera

  • Internet Explorer +9