• Portal de transparència
    EMIVASA

Portal de transparència EMIVASA

EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S.A. assumix com a principis essencials de la seua gestió: la transparència i la garantia de l'accés a la informació pública.

La Societat publica en la seua pàgina web d'una manera comprensible, estructurada i senzilla, informació rellevant per a garantir la transparència de la seua activitat relacionada amb el funcionament. La informació s'actualitza periòdicament, atenent a les seues característiques i a les possibilitats tècniques i els mitjans disponibles.

Portal de transparència

EMIVASA

Versió APROVAT
Descarregar

Històric de versions

Versió Publicació