Love water


  • Duración: 2016-2019

Millora de la qualitat organolèptica de l’aigua entregada al client

L’objectiu del projecte és garantir que els esforços realitzats en les ETAPs, dirigits a millorar les característiques organolèptiques de l’aigua, arriben fins al consumidor final. Per a això, es planteja un estudi en detall del subministrament d’aigua des de la seua eixida de l’ETAP fins a cada sector de la xarxa de distribució. Este estudi permetrà objetivitzar la qualitat organolèptica i obtindre nous criteris per a renovació de canonades, criteris de manteniment preventiu, el possible plantejament d’estratègies diferents, des del punt de vista de la regulació de xarxa arterial/distribució, i inclús tractaments particularitzats per als sectors de xarxa segons les seues característiques.