Caracterització del Canal


  • Duración: 2016-2017

Caracterització del Canal Xúquer-Túria

L’objectiu principal de l’estudi és conéixer en profunditat la variació dels paràmetres que poden afectar a la qualitat de l’aigua al llarg de l'any en el Canal Xúquer-Túria. D’esta manera, serà possible predir els canvis que provocaran modificacions en el procés de potabilització de l’aigua.

En l’estudi, es realitza una caracterització global d'aquells paràmetres més característics que influïxen en el procés de potabilització de l'aigua del Canal Xúquer-Túria, obtenint-se coneixement sobre el comportament dinàmic de l’aigua bruta de quatre de les ETAPs de Global Omnium.