Gestió estratègica d’actius


  • Duración: 2015-2016
  • Organismo: IVACE
  • Programa: Programa de certificación I+D+i

Desenvolupament d’una nova metodologia per a la gestió estratègica d’actius

L’objectiu principal és el desenvolupament d’una nova eina per a la gestió de la renovació, rehabilitació o substitució d’actius. Es pretén que dita eina, a partir de l'avaluació de distints criteris tècnics (característiques físiques de la infraestructura, condicions hidràuliques, característiques físico-químiques de l'aigua, etc.), permeta determinar el moment adequat per a renovar, rehabilitar o substituir els actius que ho necessiten, i així garantir i millorar la qualitat del servici.

 Projecte cofinançat pels fons FEDER, dins del programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (Exp.IMACPA/2016/246)