Control d’abocaments


  • Duración: 2014-2017

Assaig d’un sistema de mesurament in-situ en el control d’abocaments per a optimitzar la gestió del servici en temps real

El projecte té per objectiu disposar d’un sistema de mesurament de paràmetres in situ. Este sistema, amb els protocols de connexió i intercanvi d’informació adequada, permet l’enviament d’informació a un lloc central, des del que es pot accionar de manera automàtica l’equip de presa de mostres, a més de gestionar l’enviament d’alarmes segons necessitats.

El sistema, autònom, permet el seu ús en punts de la xarxa aïllats, sense accés a alimentació elèctrica