Eficiència energètica


  • Duración: 2015-2017
  • Organismo: IVACE
  • Programa: Programa de certificación de I+D+i

Investigació i recerca per a la millora de l’eficiència en els sistemes d’aigua a pressió mitjançant de noves metodologies de caracterització hidro-energètica

Una gestió eficient i sostenible de l’aigua requerix gran consum d'energia, és per açò que ha de treballar-se en comú amb el binomi aigua - energia.

La millor manera d'estalviar energia en la gestió de l’aigua és evitar que es trasbalsen més metres cúbics del que és necessari. A més, s'ha de tindre en compte que per a poder estalviar energia és necessari veure com i on es consumix (fricció en les canonades, vàlvules reductores de pressió, energia útil entregada en hidrants o connexions, etc.). És en este problema complex i interrelacionat, on s'enfoca l'objectiu global del projecte, on es desenvolupen nous models matemàtics, així com una nova metodologia de caracterització hidro-energètica integral dels sistemes d'aigua a pressió, permetent una gestió i utilització eficient dels recursos del binomi “aigua i energia”.