Infraestructura de recarrega


  • Duración: 2017
  • Organismo: IVACE
  • Programa: Ahorro y eficiencia energética en el transporte (T29)

Instal·lació de punts de recarrega de vehicles elèctrics per a la ciutat de València

L'objectiu d'este projecte és disposar d'infraestructures de recarrega de vehicles elèctrics.

Projecte finançat pel IVACE a través del programa d´estalvi i eficiència energètica en el transport, amb número d'expedient E4T29B/2017/39 i una quantia de 10.158,00 €.

Suport financer de IVACE a través del programa d'instal·lació d'infraestructura de recarrega per a vehicles elèctrics any 2017.