PORTABLECRAC


  • Duración: 2017-2020
  • Organismo: Comisión Europea
  • Programa: Horizon 2020
  • Líder: CONTACTICA S.L
  • Socios: EMIVASA (Spain), ENVIROHEMP S.L. (Spain), Universidad de Alicante (Spain) GRADO ZERO INNOVATION S.R.L. (Italy), AGRI-PRO (Portugal); Universidad de Vigo (Spain)

https://www.spire2030.eu/portablecrac

Solució PORTABLECRAC per a la regeneració electroquímica de carbó activat

 PORTABLECRAC és una solució flexible que aborda diferents nínxols (tractament d'aigües, indústries químiques, etc.), que permetrà la regeneració del carboni activat (CA) esgotat per mitjà de prototips compactes / portàtils capaç d'adaptar-se a les necessitats del client amb efectes ambientals i econòmics positius.

El projecte PORTABLECRAC té el propòsit de desenrotllar una tecnologia respectuosa amb el medi ambient i econòmicament beneficiosa, per a regenerar el carbó activat utilitzat en la gran i xicoteta indústria per a la filtració d'aigua. L'enfocament principal serà l'adaptació d'un dispositiu compacte que millorarà significativament la flexibilitat, els costos operatius i d'inversió respecte als equips existents (garantint la replicabilidad i l'ampliació de la solució proposada).

La flexibilitat de la tecnologia, que permetria canviar fàcilment els índexs de regeneració, és un objectiu crucial per a PORTABLECRAC. La naturalesa compacta i portàtil del dispositiu permetrà la demostració i la integració de la tecnologia en les plantes pilot i en els escenaris industrials actualment existents. Les demostracions proporcionaran evidència de l'adaptabilitat i la replicabilidad en diferents contextos. Els ensayos de replicació s'aconseguiran a escala de laboratori i després s'àmplia a escala industrial, a fi de validar cada una de les innovacions clau trobades en PORTABLECRAC.

PORTABLECRAC tindrà una duració de 36 mesos i ha rebut finançament del programa d'investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea. S'estima que PORTABLECRAC tindrà un cost elegible total de 2.883.012,82 € i rebrà un finançament d'aproximadament 2.206.719,07€.