Carbons activats


  • Duración: 2015-2016
  • Organismo: IVACE
  • Programa: Proyectos de I+D de empresas en colaboración con universidades/ Certificación I+D+i

Regeneració de carbons activat

 

L'objectiu específic d'este projecte és desenrotllar sistemes de regeneració de carbó activat per via electroquímica, com a alternativa al procés de regeneració tèrmica permetent que s'abaratisquen el seu cost de regeneració i minimitzen els problemes mediambientals associats a la regeneració tèrmica. La regeneració de carbó activat, es planteja com una necessitat actual a causa de la gran quantitat i varietat d'indústries, empreses i estacions depuradores i potabilitzadores, que ho utilitzen en el tractament d'aigües residuals i potabilització d'aigües superficials i subterrànies. 

Projecte cofinançat per els fons FEDER dins del programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 amb números d'expedient: IFIDUA/2015/15- IMACPA/2016/240