TRUST 2030


  • Duración: 2018
  • Organismo: AVI (Agència Valenciana de la Innovació)
  • Programa: Proyectos estratégicos en cooperación
  • Líder: UPV
  • Socios: EMIVASA, Etra I+D, Green Urban Data

TRansició Urbana Sostenible mitjançanT mètriques per a la decisió pública basades en eines big data

 

L'objectiu principal del projecte TRUST 2030 és desenvolupar de forma integral solucions conjuntes basades en eines big data al repte comú de la lluita activa contra el canvi climàtic (CC) i per la transició energètica (ET) cap a una economia baixa en carboni, en concordança amb l'eix transversal de sostenibilitat de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Recerca a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV).

Per a aconseguir aquest objectiu principal, a nivell tecnològic compta amb els següents objectius específics:

· Estudiar i caracteritzar la Interrelació entre transport i mobilitat i les emissions d'Emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle en l'entorn urbà. 

· Estudiar i caracteritzar Interrelació de la gestió integral de l'aigua i les emissions de GEI en entorns urbas.

· Estudiar i caracteritzar la Interrelació entre infraestructures verdes i albellons de carboni en ciutats.

El projecte TRUST H2030 contribueix a la millora del coneixement científic i tecnològic sobre la base del desenvolupament de metodologies basades en models analítics i predictius amb la finalitat de complir amb els objectius d'una economia baixa en carboni, tal com marca la Comissió Europea per a l'horitzó a mitjà termini (2030) i llarg termini (2050). 

TRUST és un projecte finançat per la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) dins del programa “Projectes estratègics en cooperació 2018”. (Exp. INNEST00/18/008)