AG EIP SPADIS


  • Duración: 2013 - 2015
  • Organismo: Comisión Europea
  • Programa: EIP-WATER
  • Líder: IMDEA WATER (SP)
  • Socios: Aguas de Valencia, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-MAGRAMA, AEAS, AEDYR VALORIZA Agua, AGROSEGURO, FENACORE, IMDEA WATER, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente-IIAMA, Universidad de Alcalá, Plataforma Tecnológica Española del Agua, Asociación Hispano-Portuguesa de Economía de los Recursos Naturales y Ambientales-AERNA, Universidad de Córdoba, Universidad de Pablo Olavide, ACTeon, Ecologic, SEVEN Solutions.

www.eip-water.eu/SPADIS

Tarifes intel·ligents i esquema d'assegurances davant sequeres a països del Mediterrani

El Grup d'Acció té com a objectiu establir i posar en pràctica una metodologia pròpia de preus intel•ligents i esquemes de seguretat contra la sequera en els països mediterranis mitjançant la millora en la gestió de les eines.

La metodologia es basa en una anàlisi millorada (DPSIR), dades i models de gestió (gestió de l'aigua i avaluació de riscos) per a reduir i mitigar els impactes de la sequera a través del canvi de gestió i comportament dels instruments adequats per a augmentar la seguretat de l'aigua.

El Grup d'Acció té en compte diferents perspectives com el preu de l'aigua, per a reutilització residual i comerç. La fase d'implementació posarà a prova les fonts de dades, les possibles formes de millorar-les i els models d'anàlisis per a validar l'aplicació.