Líders en gestió d'abastiments mitjançant telelectura

El Grup Aguas de Valencia té més de nou anys d'experiència en la gestió d'abastiments mitjançant telelectura de comptadors. Açò el converteix en una de les empreses líders en la implantació d'aquesta tecnologia a nivell mundial.

Al tancament de l'exercici 2014, al Grup Aguas de Valencia es gestionen simultàniamente les lectures per telelectura en xarxa fixa de sis tecnologies diferents a nombroses poblacions. Actualment es disposa d'un parc de 490.000 comptadors intel·ligents, dels quals uns 260.000 estan connectats en xarxa fixa. Al final de 2015 el nombre de comptadors intel·ligents gestionats arribarà a la xifra de 650.000 unitats. Així, s'espera que la ciutat de València siga a gener de 2016 la primera gran ciutat europea totalment tele-gestionada am xarxa fixa. 

En canvi, la instal·lació massiva de comptadors de telelectura no té efectes directes sobre l'operació i la qualitat del servei d'abastiment (a banda de la no necessitat d'accedir visualment al comptador i l'eliminació de consums estimats) si esta instal·lació no es veu acompanyada d'un pla d'aprofitament i gestió de les dades de la telelectura. I en açò, el Grup Aguas de Valencia és també un referent internacional. El desenvolupament de diferents eines de software, que s'alimenten del Big Data proporcionat per la infraestructura de telelectura, ha permés al grup obtindre i oferir múltiples beneficis des del punt de vista mediambiental i de qualitat del servei.

Des d'un punt de vista de la operació de la xarxa, disposar de dades de consum en temps quasi-real, permet, entre d'altres:

  • adaptar la producció d'aigua potable a la demanda, reduint així la pressió en la xarxa i per tant les fugues associades (augmentant el rendiment);
  • realitzar balanços hidràulics per a optimitzar la detecció de fugues i fraus.
La implantació de la telelectura, junt amb la realització de tasques de manteniment en acord a una capacitat millorada de detecció de fugues, ha suposat, a algunes localitats, increments del rendiment hidràulic de la xarxa des de valors al voltant del 70% a valors superiors al 86% al període 2009-2013. Coma consequència directa, s'estima que, per al conjunt del grup, s'ha aconseguit evitar la fuga d'un volum d'aigua superior a 3.800.000 m3.
Des de la perspectiva de la qualitat del servei, entre altres:
  • s'elimina la necessitat d'accedir a les propietats privades per a la lectura visual dels comptadors;
  • s'eliminen els consums estimats;
  • es generen serveis afegits.
Gràcies a la disposició d'estos serveis afegits, com la notificació de fugues interiors, amb el parc instal·lat actualment, s'estan detectant una mitjana de 50 casos al mes que han impedit facturar als clients més de 22.000 m3 mensuals. A finals de 2015, s'estima que l'estalvi estarà al voltant de 50.000 m3 mensuals, la qual cosa implica una reducció del recurs necessari per oferir el servei i, per tant, una millora de la eficiència.

Més informació