Accionariat

EMIVASA és una empresa mixta que pertany en un 80% a Global Omnium i en un 20% a l'Ajuntament de València.

Accionariat d'Emivasa