L’eficàcia d’un reactor de fotocatàlisi


  • Duración: 2016-2017

Estudi de l’eficàcia d’un reactor de fotocatàlisi enfront de contaminants específics

El procés de fotocatàlisi en el tractament de purificació d’aigües és ara per ara una de les aplicacions fotoquímiques que desperten més interés entre la comunitat científica.

L’objectiu fonamental, és la introducció de nous mitjans d'oxidació avançada per a eliminar la dosificació en capçalera de clor o diòxid de clor, així com la mineralització de compostos com a pesticides, fenols o substàncies sàpides mitjançant radicals hidroxil, sense l’addició de reactius.